This post is also available in: pl

Tele Radio Polska Sp. z. o. o.

Częstochowska 12 lok.3
25-647 Kielce
Tel.:  +48 41 300 58 81
Fax.: +48 41 300 58 80
Email: kontakt@tele-radio.pl

EU VAT/NIP 9592002321

PLN 46 1140 2004 0000 3602 7742 5934
EUR PL89 1140 2004 0000 3312 0635 7059

KRS
0000717390 – Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy. Kapitał zakładowy 45 000 PLN
Direct contact

Dariusz Olszewski

Managing Director
+ 48 509 535 377
d.olszewski@tele-radio.com

Piotr Przybysz

Technical support
+48 519 547 585‬
p.przybysz@tele-radio.pl